Zagrebačka avenija 108 (Konzum Špansko), 1. kat, Zagreb
+385 1 388 4915
zanos@zanos.hr

Vatrogasni aparati

Zaštitno nadzorni sustav d.o.o.

Servis vatrogasnih aparata

Obavljamo i uslugu organiziranja servisiranja vatrogasnih aparata pravnim i fizičkim osobama.

Sa poslovnim partnerom koji ima ovlašteni servis s kvalitetnom opremom i kvalitetnim stručnim kadrom koji će Vam uz servisiranje vatrogasnih aparata i objasniti sve što Vas zanima uz održavanje vatrogasnih aparata, potreban broj, vrstu i druge informacije s ciljem Vaše veće sigurnosti i zadovoljavanja zakonskih propisa vezanih uz ovo područje .

Redovito održavanje iznimno je važno jer jedino ono jamči da će aparat biti funkcionalan kada je to najpotrebnije.

Vatrogasni aparat, bez obzira na to da li se u proteklom razdoblju upotrebljavao ili nije, potrebno je ispitivati kontrolno i periodički, sukladno uputama proizvođača, što je, uostalom, i zakonska obveza vlasnika. Od vatrogasnog aparata svi očekujemo da izbacivanjem sredstva za gašenje gasi požar. Vatrogasnim aparatom se ne može ugasiti veliki požar, tj. požar rasplamsalih razmjera. Ali se zato njime može spriječiti da dođe do tako velikog požara. Jer požar se može (i mora) ugasiti u začetku. I zato je nužno da vatrogasni aparat bude spreman i ispravan u svako doba dana i noći. Jer nikad se ne zna kada i gdje može buknuti požar. A ukoliko se na vrijeme ne reagira ili se nema ispravna oprema, posljedice mogu biti katastrofalne.

Zato je potrebno redovito kontroliranje protupožarnih aparata od strane stručne osobe u ovlaštenim radionicama za servisiranje vatrogasnih aparata.

Održavanje vatrogasnih aparata obuhvaća:

Redovni pregled

Obavlja korisnik aparata. Redovni pregled se obavlja najmanje jednom u tri mjeseca, ovisno o uvjetima smještaja aparata, obavlja korisnik aparata u odgovarajuči obrazac.

Periodični pregled

Obavlja ovlašteno poduzeće ili radnja. Mora se obaviti najmanje jednom u godinu dana, a po potrebi i češće, ovisno o uvjetima smještaja, o čemu odluku donosi korisnik.

Kontrolno ispitivanje

Obavlja ovlašteno poduzeće ili radnja. Mora se obaviti najmanje svake pete godine, a obuhvaca sve radnje predviđene periodičnim pregledom. Kod aparata starijih od 15 godina, osim aparata sa CO2, sve radnje predviđene kontrolnim ispitivanjem potrebno je izvršiti svake dvije godine.

Prevedi »