Zagrebačka avenija 108 (Konzum Špansko), 1. kat, Zagreb
+385 1 388 4915
zanos@zanos.hr

Zaštita od požara

Zaštitno nadzorni sustav d.o.o.

Osposobljavanje

Vođenje poslova

Procjena ugroženosti od požara

Zaštita od požara kao jedno od temeljnih područja našeg djelovanja i jedna od sastavnica Integralne sigurnosti,   sastoji se od stručnih i specijalističkih poslova koji se obavljaju temeljem ovlaštenja Ministarstva unutarnjih poslova te stručnih i specijalističkih znanja i certifikata naših djelatnika a sve u skladu s Zakonom o zaštiti od požara (NN br. 92/10).

Provodimo sljedeće poslove iz područja Zaštite od požara :

Osposobljavanje radnika za početno gašenje požara

  • Vođenje poslova Zaštite od požara (usluga ugovaranja Osobe odgovorne za organizaciju i provođenje mjera Zaštite od požara – za III i IV kategoriju)
  • Izrada pravilnika zaštite od požaraIspitivanje ispravnosti električnih instalacija
  • Ispitivanje ispravnosti gromobranskih instalacija
  • Ispitivanje ispravnosti sigurnosne i protupanične rasvjete
  • Ispitivanje zaštite od statičkog elektriciteta
  • Izrada procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije S
  • Izrada plana zaštite od požara i tehnološke eksplozije
  • Ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara:

-         Godišnje Ispitivanje vatrodojavnog sustava
-         Godišnje Ispitivanje hidrantske mreže
-         Godišnje Ispitivanje vatrootpornih vratiju
-         Godišnje Ispitivanje PP zaklopki (uređaj za odvod dima i topline)
-         Godišnje Ispitivanje sprinkler sustava
-         Godišnje Ispitivanje  drencher sustava
-         Godišnje Ispitivanje  CO2 sustava i Halonskog sustava
-         Godišnje Ispitivanje  sustava plinodetekcije (kotlovnice, garaže, … )
-         Ispitivanje plinonepropusnosti plinskih instalacija
-         Ispitivanje sigurnosnih ventila, manometara, posuda pod tlakom,

I razne ostale specijalističke poslove iz područja Zaštite od požara prema specifičnim potrebama pojedinog klijenta

Prevedi »